GroenLinks pleit voor een andere economie

De twintiger jaren die nu begonnen zijn, zouden wel eens het begin kunnen zijn van een omslag in onze economie

Uit: “Waarom een circulaire economie?” Planbureau voor de Leefomgeving

De economie zoals we die nu nog kennen heeft zijn langste tijd gehad. Het economische proces, zoals zich dat vooral in de twintigste eeuw heeft ontwikkeld, kent een soort “éénrichtingverkeer”: grondstoffen en materialen worden uit de bodem en de natuur gewonnen, daar worden dan producten van gemaakt, die worden gebruikt en geconsumeerd, en het afval dat ontstaat wordt weggegooid of verbrand. Dat proces gaat gepaard met veel verspilling, uitputting van de grondstoffenvoorraad en steeds meer schade aan natuur en milieu. We leven in een wegwerpeconomie. Er is een groeiend besef in de samenleving dat we zo niet langer door kunnen gaan. Ook Groen Links pleit voor een andere, groenere economie.

Er komt steeds meer aandacht voor wat de circulaire economie is gaan heten. Dat is een economie, waarin het draait om het hergebruiken van grondstoffen en producten, en waarin afval en de uitstoot van schadelijke stoffen naar bodem, water en lucht zoveel mogelijk worden voorkómen. Wat daar ook bijhoort is afzien van het gebruik van fossiele energiebronnen en overstappen op wind- en zonne-energie. 

Maar er komt nog meer bij kijken. In een circulaire economie wordt er bij het ontwerpen van producten al rekening mee gehouden, dat ze makkelijk gerepareerd en hergebruikt kunnen worden. Dat betekent in veel gevallen overstappen op een andere manier van produceren.

Ook kunnen we producten op een andere manier gebruiken. Waarom moet de gebruiker van een product ook de eigenaar zijn? In een circulaire economie gaan we veel vaker betalen voor het gebruik dan voor het bezit van een product. Bij het leasen van bijvoorbeeld auto’s kennen we dat al, maar dat zou voor veel meer producten kunnen worden ingevoerd. Producenten blijven dan eigenaar van het product en daarmee ook verantwoordelijk voor reparatie, hergebruik en recycling.We zien gelukkig steeds meer initiatieven om anders met het gebruik van producten om te gaan. Een mooi voorbeeld is het Repair Café, dat drie jaar geleden in Voorschoten is gestart. Daar kun je gratis je kapotte spullen laten repareren. Het Repair Café, zo meldt de website, wil graag bijdragen aan een mentaliteitsverandering, en mensen enthousiast maken voor een duurzame samenleving. En dat is precies de basisgedachte van een circulaire economie: niet weggooien maar hergebruiken, oftewel: afval is grondstof.