Mag het een graadje minder

Lekker warm, of teveel opwarming?

Onlangs heeft het een dag gesneeuwd. Dat was vroeger normaler dan nu. Tegenwoordig komt in de winter de buitentemperatuur overdag nauwelijks nog onder nul. Het is één van de verschijnselen waaraan je kunt merken dat het klimaat verandert. Het is een bekend feit, dat de aarde opwarmt. Afgelopen eeuw steeg de temperatuur op aarde met gemiddeld 0,9 graden. In Nederland is dat volgens het KNMI nog meer: 1,7 graden. Van de laatste 16 jaren waren er 14 warmer dan ooit gemeten. Wetenschappers zijn het erover eens dat de mens grotendeels verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde. Hoofdzakelijk komt dat door onze uitstoot van broeikasgassen.

Er zijn overigens altijd broeikasgassen in de atmosfeer aanwezig. Dat is ook nodig. Ze houden de zonnewarmte vast en daarmee de aarde op temperatuur. Maar in de laatste jaren zijn er veel meer broeikasgassen geproduceerd en is er een extra broeikaseffect ontstaan waardoor de temperatuur op aarde is gestegen. De meest voorkomende broeikasgassen zijn CO2 en methaan. 86% van de door mensen veroorzaakte CO2 – uitstoot wordt veroorzaakt door de verbranding van fossiele brandstoffen: olie, kolen en gas. De toename van methaan komt o.a. door veeteelt. We zijn steeds meer dieren gaan houden voor de consumptie van vlees en melk. Door toedoen van de mens zit er nu zo’n 40% meer CO2 in de lucht dan 250 jaar geleden.

De gevolgen van de temperatuurstijging zijn ernstig: stijging van de zeespiegel, tekorten aan voedsel en drinkwater in sommige landen, afname van biodiversiteit, meer bosbranden, meer woestijnen. In Nederland kunnen we extremer weer verwachten: meer zware buien, meer hittegolven, zachtere winters, meer neerslag in de winterperiode en in voorjaar en najaar, en ’s zomers wordt het droger en heter.

De opwarming van de aarde is niet meer te stoppen, maar we kunnen wel de mate van opwarming afzwakken door de uitstoot van broeikasgassen zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast moeten we maatregelen nemen om ons aan te passen aan de klimaatverandering. Dijken verhogen bijvoorbeeld, maar ook zuiniger omgaan met water.

Mag het een graadje minder? Nee, het móet een graadje minder!