Jaarverslag 2020 GroenLinksfractie

De fractie heeft over 2020 een uitvoerig en geïllustreerd jaarverslag opgesteld, dat ingaat op de diverse activiteiten die de fractie heeft ondernomen, in de raad en de commissies, en ook daarbuiten. Dat jaarverslag vindt u hier.

Gemeenteraadswerk is een pittige job. Gemeenteraadsleden moeten constant alert reageren op de dagelijkse actualiteit, en altijd goed voorbereid zijn op het overleg en de besluitvorming in de raad en de raadscommissies. En dan hebben ze ook nog een gezinsleven en in veel gevallen ook een baan. Gemeenteraadswerk is niet een suffig bijbaantje, het gaat ergens over.

Het gaat over hoe Voorschoten wordt ingericht, de woningbouw, de kwaliteit van de leefomgeving, veiligheid op straat, cultuur- en sportbeleving, jeugdzorg, schuldenproblematiek, de versterking van de centrum en nog veel meer. En we kunnen in Voorschoten ook niet alles zelf oplossen. Veel onderwerpen die ons dorp raken: klimaatverandering, milieumaatregelen, energietransitie en nog meer, vragen om samenwerking met andere gemeenten en met de regio. We kunnen niet alleen volgen wat er elders gebeurt, we moeten er ook op inspelen en waar mogelijk onze invloed uitoefenen.

Over wat GroenLinks het afgelopen jaar heeft bereikt is al het nodige gepubliceerd in de pers en op sociale media. In het jaarverslag van de fractie zijn de belangrijkste wapenfeiten nog eens bij elkaar gezet. Het jaarverslag wil twee doelen dienen. Enerzijds moet er verantwoording worden afgelegd aan het bestuur en de leden, anderzijds wil de fractie met het verslag ook wat meer bekendheid geven aan het werk van raadsleden en commissieleden van GroenLinks. En daar hopelijk ook belangstelling voor wekken.