Wonen in de natuur: wie wil dat nou niet?

Veel groen in de stad woont prettiger

Net als in veel andere plaatsen worden ook in Voorschoten de komende jaren woningen bijgebouwd. GroenLinks pleit bij al die nieuwbouwplannen voor natuurinclusief bouwen. Dat betekent dat we de natuur zoveel mogelijk een plaats geven in de woonwijken. Dat heeft veel voordelen. Groen in stedelijke gebieden geeft verkoeling als het warm is, zuivert de lucht, en vormt een leefgebied voor allerlei diersoorten.

Natuurinclusief bouwen kan op veel manieren. Een belangrijk aandeel leveren natuurlijk bomen en struiken. Die dragen bij aan het opvangen van de negatieve gevolgen van klimaatverandering. In warme perioden warmen de stedelijke gebieden extra op. Straten en gebouwen warmen in de zon veel meer op dan niet verharde oppervlakten. Daarnaast produceren wij zelf warmte door industrie, verkeer en huishoudelijke apparaten. Al die warmte wordt afgegeven aan de omgeving en blijft ook ’s avonds en ’s nachts in de wijken hangen. Bomen brengen verkoeling en veraangenamen daarmee de leefomgeving.

Bomen, struiken, bloemen en planten houden ook water vast, wat weer gunstig is voor de waterhuishouding in de stad. Dit raakt trouwens aan een ander aspect van de klimaatverandering: de kans op meer en zwaardere regenbuien en daarmee op wateroverlast in de wijken. Wat we daar zelf aan kunnen doen is de regenwaterafvoer loskoppelen van de riolering, en methodes en systemen toepassen om regenwater vast te houden en tijdelijk te bewaren, bijvoorbeeld om de tuin groen te houden, of om het grondwater op peil te houden op plekken waar dat nodig is. Het college van B&W in Voorschoten heeft hierover aan de gemeenteraad een voorstel voorgelegd, dat moet gaan gelden voor alle nieuwbouw in het dorp.

Verder levert meer groen in stad en dorp ook meer zuivere lucht op. En het is leefgebied voor allerlei diersoorten. Het is bekend, dat het niet goed gaat met de biodiversiteit. Terecht komt hier steeds meer aandacht voor. We hebben er belang bij dat vogels, bijen, insecten en andere dieren deel uitmaken van onze leefomgeving. Bloemen en planten in de openbare ruimte helpen daar bij. Want wie wil er nou niet in de natuur wonen?