De klimaatverandering gaat snel. Doen we daar nog wat aan?

Eerder deze maand kwam het nieuwe klimaatrapport uit van het IPCC, de klimaatwerkgroep van de Verenigde Naties. De bevindingen in dat rapport liegen er niet om: het klimaat verandert razendsnel, letterlijk in een moordend tempo.

Belangrijkste oorzaak is de CO2-uitstoot. Die heeft een verwoestend effect op de natuur en de planeet. De mens is de veroorzaker van de opwarming van de aarde. Nog niet iedereen wil daar aan, maar de wetenschappelijke onderzoeken laten hierover geen enkele twijfel bestaan.

De mens? Dat zijn wij allemaal. Kunnen wij er dan wat aan doen? Zeker, en we doen ook al steeds meer. De komende decennia gaan we van het gas af. We kunnen zuiniger omgaan met energie. We kunnen autogebruik beperken en meer van het openbaar vervoer gebruik maken. Het helpt ook als we het afval beter scheiden. Want in ons restafval zit nog steeds veel glas, plastic, papier, karton en groenafval. En restafval wordt na inzameling verbrand, wat weer CO2-uitstoot oplevert. Hoe beter we afval scheiden, hoe minder restafval er in de grijze bak gaat, hoe minder CO2-uitstoot. Ook bomen en struiken helpen bij de CO2-reductie. Voorschoten is één van de groenste dorpen van het land. Laten we dat vooral zo houden.

Het bedrijfsleven heeft ook gereageerd op de IPCC-rapportage. De reactie uit die richting is: we zijn al jaren bezig met de energietransitie, dat nieuwe rapport is voor ons geen reden om ons beleid aan te passen. Jammer, want hieruit blijkt weinig besef van de urgentie van het probleem. Ik wil niet onderschatten wat het betekent voor bedrijven om op andere energiebronnen over te stappen, ik snap dat dat tijd kost. Maar de waarschuwingen dat het met de opwarming van de aarde de verkeerde kant opgaat zijn niet van vandaag of gisteren. Al vele decennia wordt hier voor gewaarschuwd, maar veel grote bedrijven hebben hier veel te traag op gereageerd en kostbare tijd verspild. Wat ook helpt: het demissionaire kabinet vervangen door een écht kabinet dat maatregelen kan nemen. Als het kan met deelname van PvdA en GroenLinks.