“Van het gas af” komt steeds dichterbij

We gaan allemaal van het gas af. Dat draagt eraan bij dat de CO2-uitstoot omlaag gaat en dat remt weer de opwarming van de aarde af. Wereldwijd zijn er afspraken gemaakt om dit probleem aan te pakken.

Er is een internationaal klimaatakkoord (Parijs 2015), er is een nationaal klimaatakkoord (2019), er is een regionale energiestrategie (2020), en nu is er ook een gemeentelijke visie op de overstap op andere warmtebronnen. Deze “Transitievisie warmte 1.0” is december jl. vastgesteld door de gemeenteraad. Zo komt de energietransitie steeds dichterbij.

De toevoeging 1.0 zegt het al: de visie is een momentopname en ontworpen met de kennis van nu. De kennisontwikkeling staat niet stil, er moeten nog steeds veel vragen beantwoord worden. Over een jaar of vijf wordt een bijgestelde visie gepresenteerd, gebaseerd op de nieuwste inzichten en de inmiddels opgedane ervaring. 

Want een uitgangspunt van de visie is dat we niet hoeven te wachten tot alles uitgedacht is en alle vragen beantwoord zijn. Er kan nu al het nodige gedaan worden.

De gemeente werkt toe naar een CO2-neutrale gebouwde omgeving: alle gebouwen aardgasvrij in 2050. De route naar 2050 kent de volgende stappen. Eerst huizen en gebouwen isoleren, zodat er minder energie verbruikt hoeft te worden. Als dat gebeurd is kan in sommige gevallen een tijdelijke oplossing toegepast worden: een hybride warmtepomp (electrisch) voor de basiswarmte, aangevuld met een gasketel voor de piekbelasting. Uiteindelijk moet er een definitieve oplossing komen. Dat kan zijn: een aansluiting op een warmtenet, een volledig electrische verwarming of gebruik maken van hernieuwbaar gas.

Inwoners kunnen al beginnen met hun huis te isoleren, en velen hebben dat ook al gedaan. De rijksoverheid heeft een website over de standaard en streefwaarden voor woningisolatie. De definitieve oplossing voor de warmtetransitie laat nog jaren op zich wachten, maar duidelijk is al wel, dat er niet naar één oplossing voor het hele dorp wordt gewerkt. Per buurt/wijk moet bekeken worden wat het beste is.

Honderden inwoners hebben een bijdrage geleverd aan de geachtenvorming die in de gemeentelijke visie is verwoord. Ook de komende jaren wil de gemeente veel aandacht besteden aan informatie voor en participatie van inwoners. Zie ook de gemeentelijke website: voorschoten.nl/Voorschoten-aardgasvrij.