Wat doen we om de opwarming van de aarde terug te dringen?

De laatste tijd verschijnen steeds meer rapporten over de toestand van het klimaat en de gevolgen voor onze leefwereld, en ze worden ook steeds alarmerender. Doen we genoeg om het tij te keren?

Het IPCC, het klimaatpanel van de VN, heeft in een recente publicatie berekend, dat als we de opwarming van de aarde tot 1,5o C willen beperken, zoals in 2015 is afgesproken, de uitstoot van broeikasgassen onmiddellijk drastisch moet worden beperkt. Echter, die uitstoot neemt nog steeds toe en is nu groter dan ooit. Het is niet zo dat er niets tegen de opwarming wordt gedaan, maar het is nog veel te weinig.

Als alle landen hun klimaatbeloftes nakomen, zal de opwarming van de aarde tot 2o C beperkt blijven, volgens een wetenschappelijke publicatie in het blad Nature. Dat is mooi, maar landen komen hun afspraken niet volledig na. Beloven is één ding, doen wat je belooft is iets anders.

En er komt ook nogal wat bij kijken. We moeten stoppen met olie, kolen en gas. Het hele energiesysteem moet electrisch worden gemaakt. Alleen wind, zon en water als mogen als energiebronnen worden gebruikt. De inrichting van de openbare ruimte moet worden gereorganiseerd, grondstoffen moeten zoveel mogelijk worden hergebruikt, en woningen en gebouwen moeten klimaatneutraal worden. Ook moet veel meer aan herbebossing worden gedaan, bomen nemen immers CO2 op. Alles bijeen een gigantische opgave.

Dat het nu zo’n enorme opgave is om al die ingrijpende maatregelen te nemen, komt ook omdat we er veel te laat mee zijn begonnen. We hebben ons te laat gerealiseerd dat onze manier van leven een veel te grote aanslag pleegt op de planeet. We weten al decennia lang, dat het verbranden van fossiele brandstoffen op de lange duur slecht is voor de leefbaarheid van de aarde. Er is al talloze malen gewaarschuwd, vooral door wetenschappers, voor de gevolgen die dat heeft voor het klimaat, en daarmee voor onze leefwereld. Maar de wereldgemeenschap heeft te laat ingegrepen, en daarom is het nu ook te weinig. Maatregelen nemen voor de lange termijn, daar zijn wij niet goed in.