Kerncentrales: wel duur, niet duurzaam

Borssele

Het kabinet wil kerncentrales bouwen, om daarmee bij te dragen aan de energievoorziening in de komende decennia. Maar gaat dat echt helpen?

De minister voor Klimaat en Energie treft voorbereidingen voor de bouw van twee nieuwe kerncentrales. Kernenergie kan een bijdrage leveren aan de energietransitie, zo schrijft hij aan de Tweede Kamer. Ook blijft de kerncentrale Borssele langer open, als het aan het kabinet ligt. De brief van de minister noemt enkele voordelen van kernenergie. Het is CO2-vrij, en de opwekking vindt op één enkele locatie plaats, waardoor het relatief weinig ruimte in beslag neemt. En kernenergie maakt ons minder afhankelijk van de import van gas. De minister ziet kernenergie als een aanvulling op zon, wind en geothermie, en het kan worden ingezet voor de productie van waterstof. De minister belooft een zorgvuldige aanpak, en dat betekent onderzoek naar de inpassing van kernenergie in het nederlandse energiesysteem, kennis vergaren en op peil houden, en uiteraard veel aandacht voor de veiligheid.

In de brief aan de Kamer blijven de nadelen onderbelicht. En die zijn er wel degelijk.

  • Je hebt niet zomaar een kerncentrale, laat staan twee. Je bent al gauw tien jaar verder, en dan moet je nog opschieten. Wereldwijd is afgesproken, dat we vóór 2030 de CO2-uitstoot hebben gehalveerd t.o.v. 1990. Kerncentrales dragen daar dus niet aan bij.
  • Een kerncentrale kost al gauw enkele tientallen miljarden euro. Bedrijven wagen zich niet aan de bouw van een kerncentrale, omdat het niet rendabel te maken is. De overheid moet miljarden bijleggen. Die kosten moeten worden opgebracht, en voor een deel komt dat tot uitdrukking in de prijs. Kernenergie is dure energie.
  • Er is nog geen definitieve oplossing voor het kernafval. We zadelen toekomstige generaties op met het radioactieve afval.
  • Kerncentrales draaien op uranium. Dat is een erts dat gedolven wordt. Er is voorlopig genoeg van, 100 jaar of 200 jaar, afhankelijk van hoe je dat berekent. Maar er komt een keer een eind aan, net als met kolen en gas.

We plegen al roofbouw op de grondstoffen van onze kinderen en kleinkinderen, en met kernenergie blijven we dat doen. Kerncentrales zijn geen duurzame oplossing.