Houden we de opwarming van de aarde binnen de perken?

Een recent overheidsrapport meldt ons dat we de klimaatdoelen niet halen. Hoe erg is dat? Waren die doelen wel realistisch? En wat halen we dan wel?

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) brengt elk jaar een Klimaat- en Energieverkenning uit. Daarin wordt gerapporteerd over de ontwikkeling van de broeikasgasemissies en het energiesysteem in Nederland. Ook wordt nagegaan wat het nationale klimaat- en energiebeleid aan die ontwikkelingen bijdraagt en of we met de genomen maatregelen de klimaat- en energiedoelen halen. In hun laatste rapportage concludeert het PBL, dat we het doel van 55% emissiereductie ten opzichte van 1990 in 2030 niet halen. Om dat doel wel te halen moet aanvullend nieuw beleid worden ontwikkeld en uitgevoerd.

Wat halen we wel in 2030? Uitgaande van het vastgestelde en het voorgenomen beleid verwacht het PBL, dat de emissies in 2030 zijn gedaald met 39 tot 50%. Om die 50% te halen moet echt alles meewerken, en dat is niet waarschijnlijk. Er spelen teveel onzekere factoren mee: de import of export van electriciteit, de economische groei, het weer en de ontwikkeling van de technologie. Veel van deze factoren zijn niet of nauwelijks door de overheid te beinvloeden.

Nu kunnen we concluderen: we halen het niet, het beleid heeft gefaald, en waarschijnlijk wordt het nooit meer wat. Maar zo moeten we er niet naar kijken. Ik bekijk het optimistisch. Er zit al jaren een dalende lijn in de uitstoot van CO2 en daar kunnen we tevreden over zijn. Het mag best sneller, maar dat is nu eenmaal niet eenvoudig. Er moet nog veel gebeuren maar ik zie ook dat er al heel veel gebeurt, en steeds meer. De bewustwording over de klimaatverandering in de samenleving is de afgelopen jaren flink toegenomen. Mensen gaan massaal zuiniger om met energie en isoleren hun huizen. Ik zie steeds meer zonnepanelen en warmtepompen. In het landschap zie ik steeds meer windmolens- en turbines. Ook het bedrijfsleven speelt steeds meer in op de noodzaak om naar een ander energiestsyeem over te stappen.Doel is dat we in Nederland in 2050 geen CO2 meer uitstoten. Dat is nog steeds haalbaar, als we maar doorpakken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.