Een duurzame leefomgeving komt sneller dichterbij als we de inwoners erbij betrekken

Er is een begin gemaakt met de oprichting van een Voorschotense duurzaamheidstafel, een platform waar kennis over verduurzaming kan worden uitgewisseld

Ik heb het afgelopen jaar meermalen geciteerd uit rapporten over de stand van het klimaat en de natuur. Die rapportages zijn veelal kritisch en soms alarmerend. De opwarming van de aarde beperken tot 1,5o lukt nog niet erg, de CO2 uitstoot is na de coronaperiode weer toegenomen, de waterkwaliteit in Nederland is de laagste van heel Europa, de biodiversiteit holt achteruit, de verspilling van grondstoffen is nog te groot, enzovoort. Er moet nog veel gebeuren om een duurzame leefomgeving tot stand te brengen. Uiteraard moet de overheid de nodige maatregelen nemen, en dat gebeurt ook. Ook zijn veel inwoners en ondernemers zelf al aan de slag gegaan met het nemen of ontwikkelen van duurzaamheidsmaatregelen. Dat is heel goed, maar weten ze dat ook van elkaar? Nou, dat kan beter.

Wat kunnen we daar aan doen?

Er is een toenemende behoefte in het dorp om informatie uit te wisselen, kennis te delen en samen te werken op het gebied van duurzaamheid. Dat bleek onder meer tijdens de energiemarkt die drie maanden geleden werd gehouden op het plein voor de Kruispuntkerk. Om die reden heeft de gemeenteraad in september met algemene stemmen een motie aangenomen tot oprichting van een Voorschotense duurzaamheidstafel. Bedoeling daarvan is inwoners, ondernemers en betrokken organisaties met elkaar in contact te brengen, zodat zij kennis kunnen uitwisselen en ervaringen kunnen delen op het gebied van duurzaamheid. De gedachte daarbij is, dat duurzaamheidsmaatregelen soepeler en spoediger kunnen worden gerealiseerd met betrokkenheid van de inwoners, ondernemers en organisaties in ons dorp. Bij duurzaamheid gaat het om vragen als:  hoe kan ik mij aanpassen aan de klimaatverandering, hoe en wanneer kan ik van het gas af, hoe kan ik zuiniger omgaan met grondstoffen. De verantwoordelijke wethouder, RenĂ© Zoetemelk, heeft laten weten in gesprek te zijn met organisaties om deel te nemen aan de duurzaamheidstafel, maar ook inwoners en vooral ook jongeren zijn wat hem betreft van harte uitgenodigd om deel te nemen. Aanmelden kan via duurzaam@voorschoten.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.