Komen er windmolens in Voorschoten?

Er zijn bedrijven die overwegen om met behulp van windmolens in hun energiebehoefte te voozien. Is dat een goed idee?

Eén van de bedrijven in de Dobbewijk heeft enige tijd geleden bij de gemeente een aanvraag ingediend voor de bouw van een windturbine. Het is nog maar zeer de vraag of deze “aanvraag omgevingsvergunning” zal worden goedgekeurd. De buurtvereniging Recht door Recht Dobbewijk heeft in januari beargumenteerd aan de gemeente laten weten dat de gevraagde vergunning niet verleend moet worden. De gemeente heeft de aanvrager in overweging gegeven de aanvraag in te trekken en eerst nog met de buurt in gesprek te gaan.

Windmolens zijn bij veel mensen niet populair. Elders in het land zijn op diverse plaatsen door inwoners acties gevoerd tegen de komst van windmolens. Is het nu zo dat mensen wel begrip hebben voor de energietransitie, maar niet geconfronteerd willen worden met windmolens in hun buurt? Alles goed en wel, maar “not in my back yard”? Is dat niet egoïstisch? Ik denk dat de weerstanden niet primair worden gevoed door egoïsme. Mensen zijn gehecht aan hun leefomgeving: hun dorp, hun wijk, hun buurt. Ze voelen er zich thuis. Als er sprake is van een majeure verandering vlakbij, is weerstand als eerste reactie eigenlijk heel logisch. Ze vragen zich terecht af wat de komst van windmolens in de buurt betekent: blijft het hier leuk om te wonen? Verdwijnt mijn mooie uitzicht? Maken die dingen geen lawaai? Kan het echt niet ergens anders?

De aanvraag uit de Dobbewijk heeft geleid tot de vraag naar gemeentelijk beleid op het gebied van windenergie. Dat is er nu niet en dat zou er moeten komen. Waar mogen windmolens wel en waar niet worden gebouwd, hoeveel, op hoeveel afstand van woningen, hoe hoog mogen ze zijn, hoeveel geluid mogen ze maken. Mag een bedrijf een windmolen plaatsen om in de eigen energiebehoefte te voorzien? Mogen alle bedrijven dat? Zijn er geen alternatieven, zoals zonnepanelen?

En inwoners hebben er recht op geinformeerd te worden over het waarom van windmolens in hun wijk, wat de effecten zijn op hun woonomgeving. En dat graag zo eerlijk mogelijk, en in een vroegtijdig stadium. Wat altijd tot weerstand leidt is als mensen worden overvallen.