Wij leven op te grote voet

Bron: footprintnetwork.org

De wereldbevolking verbruikt meer natuurlijke hulpbronnen dan de planeet kan leveren. Dat gaat een keer fout.

De ecologische voetafdruk berekent hoeveel biologisch productief gebied nodig is om de hulpbronnen te produceren die de bevolking nodig heeft en om de CO2-uitstoot van de mensheid te absorberen. Wanneer de vraag van de wereldbevolking naar hulpbronnen groter is dat wat de aarde aan hulpbronnen kan opbrengen, is er sprake van “overshoot”. Deze term wordt gehanteerd door het Global Footprint Network, een organisatie die ijvert voor het duurzaam gebruik van de natuurlijke hulpbronnen van onze planeet. Zij wijzen erop, dat wij de natuurlijke hulpbronnen sneller verbruiken dan de aarde ze kan regenereren. De organisatie laat jaarlijks weten op welke datum we de grens zullen overschrijden. Dit jaar valt “Earth Overshoot Day” op 2 augustus. We hebben dan wereldwijd al opgebruikt wat de aarde in 2023 voor ons kan opbrengen en aan CO2-uitstoot kan verwerken. De rest van het jaar leven we op de pof. We plegen de laatste vijf maanden van het jaar roofbouw op onze eigen toekomst.

Dat is niet nieuw. Wij leven al ongeveer een halve eeuw op te grote voet. In 1971 viel Earth Overshoot Day in de laatste week van december, in 2000 viel die dag op 1 oktober, in 2010 op 6 augustus. De datum komt dus steeds vroeger te liggen. De laatste jaren vlakt de neerwaartse trend af, maar het is nog steeds zorgelijk. Hoe lang we dit nog kunnen volhouden weet denk ik niemand, maar één ding kun je op je vingers natellen: dit gaat een keer helemaal mis als we er niets aan doen.

We leven nog steeds met het idee dat de economie moet groeien. Als de economie krimpt of te weinig groeit, zien we dat als probleem en worden maatregelen genomen om de groei weer op gang te helpen. Maar groei betekent een toename van productie en consumptie, en daarmee van het gebruik van grondstoffen en een toename van de CO2-uitstoot. Dat kunnen we ons niet langer permitteren. Het wordt hoog tijd dat we meer oog gaan krijgen voor de grenzen aan de groei. Ook toekomstige generaties moeten welvarend kunnen leven van wat de aarde hen te bieden heeft.