Duurzaam ondernemen heeft voor grote bedrijven nog geen prioriteit

De aandacht die grote ondernemingen besteden aan duurzaamheidsmaatregelen neemt wel toe, maar de resultaten stellen nog niet veel voor.

Dit blijkt uit een recent verschenen onderzoeksrapport van drie internationale adviesbureaus voor grote ondernemingen. Er werden voor dat onderzoek 879 leden van raden van bestuur uit 25 landen en 19 sectoren geënqueteerd, en er werd gesproken met zo’n 200 directeuren van ondernemingen in steden over de hele wereld. Tweederde van de ondervraagden, zo bleek uit het onderzoek, is van mening, dat klimaatverandering en de risico’s die dat meebrengt weinig of geen gevolgen heeft voor de omzet of de winst. Slechts 10% gelooft dat de effecten van klimaatverandering op den duur een negative invloed zal hebben op de financiële resultaten van het bedrijf.

Ondanks de hogere verwachtingen die de samenleving heeft van bedrijven, voelen de meeste bedrijven geen financiële druk om actie te ondernemen op het gebied van duurzaamheid. De aandacht van de raden van bestuur gaat als vanouds primair uit naar toezicht houden op de financiën, risico’s beheersen en selecteren van de bedrijfsleiding. Duurzaamheid komt daar als aandachtsgebied nog eens bovenop, en er zijn al genoeg andere uitdagingen, zoals de opkomst van AI en wereldwijde ontwikkelingen zoals de oorlog in Oekraïne. Duurzaamheid krijgt vooral aandacht door druk van buiten: aandeelhouders, actievoerders, wetgeving. En dan nog blijft het vaak bij ontwijkend gedrag, of wordt alleen het minimaal vereiste gedaan.

Een grote meerderheid van de bestuursleden laat weten, dat hun bestuur een goed begrip heeft van de strategische kansen en bedreigingen die duurzaamheid met zich meebrengt. Maar slechts 29% van hen zegt zich deskundig genoeg te vinden om duurzaamheidsmaatregelen aan de orde te stellen of te monitoren. En de helft van de ondervraagden gaf aan, dat ervaring hebben met duurzaamheid niet of nauwelijks een rol speelt bij de selectie van bestuursleden.

Er is dus werk aan de winkel. Aandeelhouders, raden van bestuur en managers van grote ondernemingen doen er goed aan meer te investeren in kennis en ervaring over duurzaamheid en in maatregelen die hun bedrijven verduurzamen. En de overheid kan niet volstaan met stimuleren, die zal ook met wettelijke maatregelen moeten komen.