Klimaatverandering kan risico’s meebrengen voor woningeigenaren

Door de klimaatverandering ontstaan vaker extreme weersomstandigheden, zoals hevige regen en periodes van droogte en hitte. Dit kan leiden tot overstromingen en aantasting van funderingen van huizen. Volgens de Autoriteit Financiële Markten (AFM) kunnen deze risico’s grote financiële gevolgen hebben voor woningeigenaren.

Risico’s in de vorm van schadeposten, maar ook van een lagere marktwaarde van woningen. Dit schrijft de AFM in haar rapport “Inprijzen klimaatrisico’s op de woningmarkt”. Funderingsschade is niet te verzekeren, en overstromingsschade meestal ook niet. Kosten voor het verhelpen van dergelijke schade moet dus door de woningeigenaren zelf gedragen worden. Het is van belang, aldus het AFM-rapport, dat woningprijzen deze risico’s weerspiegelen.

Funderings- en overstromingsrisico’s zijn niet ingeprijsd, d.w.z. ze maken geen deel uit van de waardebepaling van woningen. Redenen: kopers staan er niet bij stil, verkopers zijn niet verplicht hier informatie over te geven, en er zijn vaak geen betrouwbare gegevens over de risico’s beschikbaar. Als met die risico’s geen rekening wordt gehouden, betaalt de koper mogelijk te veel voor de woning en is de leensom wellicht te hoog. Als de risico’s later bekend worden, kan de waarde van de woning dalen, en daarme het vermogen van de koper. Ook kan het gebeuren, dat de huiseigenaar het herstellen van ontstane schade niet kan betalen, en dan moet het huis wellicht met verlies verkocht worden.

De AFM pleit voor het inprijzen van de risico’s. Daarmee wordt de woonprijs reëler en wordt de eigenaar niet plotseling met een grote waardedaling van het huis geconfronteerd. Bovendien, als je je huis verkoopt nadat je lange tijd eigenaar bent geweest, dan zal de opgebouwde prijsstijging over de afgelopen jaren meer zijn dan de prijscorrectie door ontstane schade. En funderings- en overstromingsrisico’s worden met de jaren alleen maar groter.

Deze risico’s moeten dan ook deel gaan uitmaken van het woningkooptraject. Informatie hierover zou van meet af aan bekend moeten zijn bij woningkopers, zodat ze weloverwogen kunnen beslissen over de koop. Daarnaast moeten, aldus de AFM, kopers genoeg financieringsruimte hebben voor investeringen om klimaatrisico’s te verkleinen of schade te herstellen. Hiervoor is nodig dat er op een consistente manier rekening wordt gehouden met deze kosten bij het vaststellen van het maximale hypotheekbedrag.